Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje taikomas mišrus ugdymas: vaikams, kurie lanko darželį – ugdymas organizuojamas įprastu būdu, o karantino metu namie esantiems vaikams užtikrinamas nuotolinis ugdymas.

Nuotolinis ugdymas vykdomas naudojantis Padlet, Zoom platforma. Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos: logopedo, psichologo, spec. ir soc. pedagogo. 

Taip pat primename, kad vadovaujantis minėto nutarimo 2.2.9.1. punktu, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, nuo sausio pradžios yra galimybė vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nedarbingumas-ir-ligos-ismokos-tesiantis-pandemijai-ka-svarbu-zinoti-2021-metais?fbclid=IwAR0WMphz1uldCC4yZeunMeHtg0Q0EmdZWPBuXn7X7QkZhZZ_6jpIdqp2NzE

Nuotolinis ugdymas vykdomas iki 2021 m. sausio 31 d. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas iki š. m. sausio 31 d.

Tags: