Viešieji pirkimai

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

viesuju-pirkimu-organizavimo-ir-vykdymo-tvarkos-aprasas

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

viesuju-pirkimu-komisijos-darbo-reglamentas

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio metinio pirkimų plano 2019 metams tvirtinimo įsakymas

del-metinio-pirkimu-plano-2019-m-tvirtinimo

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio metinis pirkimų planas 2019 metams

metiniu-pirkimu-planas-2019-m