Viešieji pirkimai

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

viesuju-pirkimu-organizavimo-ir-vidaus-kontroles-tvarkos-aprasas

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

viesuju-pirkimu-komisijos-darbo-reglamentas

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio metinio pirkimų plano (patikslinto) 2018 metams tvirtinimo įsakymas

metinio-pirkimu-plano-patikslinto-2018-metams-tvirtinimo-isakymas

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio metinis pirkimų planas (patikslintas) 2018 metams

metinis-pirkimu-planas-patikslintas-2018-metams