Metiniai veiklos planai

2019 metų Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio direktorės veiklos ataskaita

http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/03/direktorės-metinė-ataskaita_2019.pdf

2020 m. veiklos planas

2020-m-veiklos-planas

Edukacinių erdvių kūrimo grupės veiklos planas 2018-2019 mokslo metams

edukaciniu-erdviu-kurimo-grupes-planas

Planavimo grupės veiklos planas 2018-2019 mokslo metams

planavimo-darbo-grupes-veiklos-planas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2018-2019 mokslo metams

veiklos-kokybes-isivertinimo-darbo-grupes-veiklos-planas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 mokslo metams

VGK PLANAS

Metinis kultūrinės veiklos planas 2019–2020 mokslo metams

meninis-kulturines-veiklos-planas-2019-2020