Metiniai veiklos planai

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio direktorės 2020 m. veiklos ataskaita ir vertinimas

Direktorės vertinimas 2020 m.

Kultūrinės veiklos planas 2021 metams

kultūrinis veiklos planas 2021 m.

2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. veiklos planas

ataskaita ir planas

2020 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio direktorės 2019 m. veiklos ataskaita

direktorės metinė ataskaita_2019

Edukacinių erdvių kūrimo grupės veiklos planas 2018-2019 mokslo metams

edukacinių erdvių kūrimo grupės planas

Planavimo grupės veiklos planas 2018-2019 mokslo metams

planavimo darbo grupės veiklos planas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2018-2019 mokslo metams

veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 mokslo metams

VGK PLANAS

Metinis kultūrinės veiklos planas 2019–2020 mokslo metams

meninis kultūrinės veiklos planas 2019-2020