Darbo užmokestis

VILNIAUS SANTARIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

metai

2018  metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

I ketv.