Mokestis už darželį ir kita tėvams aktuali informacija

Mokestis už lopšelį-darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” (aktuali redakcija 2021-08-27 Nr.1-1093)

Darželio mokesčių tvarka

Kada nemokamas mokestis už maitinimą

Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarka

Priėmimas į lopšelį-darželį vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-303 ,,Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Priėmimo tvarka

Prašome už vaiko išlaikymą apmokėti iki einamojo mėnesio 25 d.

Gavėjas Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis 

Gavėjo sąskaitos Nr. LT244010051002155595 (Luminor DNB)

Atliekant pavedimą mokėjimo paskirtyje BŪTINA nurodyti vaiko ID (jis yra nurodytas mokėjimo pranešime), vardą ir pavardę.

Mokėtojo/ kliento kodas: kodas iš mokėjimo pranešimo (Kliento kodas).
Mokant už  2 ir daugiau vaikų – mokėjimo pavedimas atliekamas už kiekvieną vaiką atskirai.

Į visus mokesčių klausimus Jums atsakys vyr. buhalterė.
El.p. buhalterija@santariskes.vilnius.lm.lt

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Instrukcija tėvams, kaip naudotis el. dienynu ,,Mūsų darželis“:

http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/04/bendra-instrukcija.pdf

Informacija dėl nemokamų pietų skyrimo priešmokyklinukams:

http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/06/dėl-nemokamų-pietų-priešmokyklinukams.pdf

Informacija apie pedikuliozę:

informacija-tevams-apie-pedikulioze