Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA:

 Vaidotas Meškauskas (tėvų atstovas)

Komisijos pirmininkas

Giedrė Stanienė (tėvų atstovas)

Narė

Indrė Pociūtė (tėvų atstovas)

Narė

Rasa Rotomskienė (tėvų atstovas)

Narė

Anželika Burokienė (pedagogų deleguota)

Narė

Gražina Raškevičienė (pedagogų deleguota)

Narė

Aldona Morkūnienė (pedagogų deleguota)

Narė

Indrė Stravinskienė (pedagogų deleguota)

Narė

METODINĖ GRUPĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (mokytoja metodininkė) Virginija Matijošienė Grupės pirmininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daina Dobrovolskienė (vyr. mokytoja) Pirmininkės pavaduotoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gražina Raškevičienė (vyr. mokytoja) Pirmininkės pavaduotoja
Visi įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai Nariai

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Pavaduotoja ugdymui Fausta Gutauskienė Komisijos pirmininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Matijošienė Pirmininkės pavaduotoja
Socialinė pedagogė Rasa Rybkienė Narė
Auklėtoja Anželika Burokienė Narė
Psichologė Živilė Kraujelė Narė
Logopedė Indrė Stravinskienė Narė
Visuomenė sveikatos specialistė Rūta Mikniūtė Narė
 Sekretorė Ernesta Lukaitė  Sekretorė

   

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Pavaduotoja ugdymui Fausta Gutauskienė (vadovų antroji kvalifikacinė kategorija)

Komisijos pirmininkė

Meno pedagogė (mokytoja metodininkė) Nijolė Civilkienė

Komisijos sekretorė

Priešmokyklinės grupės auklėtoja (mokytoja metodininkė) Virginija Matijošienė

Narė

Auklėtoja Alina Dijakaitė (ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja)

Narė

Rasa Rotomskienė ( lopšelio-darželio tarybos atstovas)

Narė

KŪRYBINĖS GRUPĖS 2018-2019 MOKSLO METAIS

Norint peržiūrėti kūrybines grupes spausti ant nuorodos:

kurybines-grupes-2018-2019