Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA:

 Vaidotas Meškauskas (tėvų atstovas)

Pirmininkas
Donata Nickutė-Rutkauskienė Narė

Indrė Pociūtė (tėvų atstovas)

Narė

Rasa Rotomskienė (tėvų atstovas)

Narė

Anželika Burokienė (pedagogų deleguota)

Narė

Rasa Rybkienė

Narė

Aldona Morkūnienė (pedagogų deleguota)

Narė

Indrė Stravinskienė (pedagogų deleguota)

Narė

METODINĖ GRUPĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (mokytoja metodininkė) Virginija Matijošienė Grupės pirmininkė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Daina Dobrovolskienė Pirmininkės pavaduotoja
Visi įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai Nariai

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Socialinė pedagogė Rasa Rybkienė Komisijos pirmininkė
Logopedė Indrė Stravinskienė Pirmininkės pavaduotoja
Priešmokyklino ugdymo pedagogė Virginija Matijošienė Narė
Auklėtoja Anželika Burokienė Narė
Psichologė Jūratė Nalivaikienė Narė
Logopedė Dijana Brazauskienė Narė
Audronė Pilipavičienė Narė
 Sekretorė Greta Rašpiklerytė  Komisijos sekretorė

   

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Matijošienė

Komisijos pirmininkė

Auklėtoja Daina Dobrovolskienė

Pirmininko pavaduotoja

Auklėtoja Vaida Burbaitė

Narė

Auklėtoja Renata Kulienė

Narė

KŪRYBINĖS GRUPĖS 2019-2020 MOKSLO METAIS

Norint peržiūrėti kūrybines grupes spausti ant nuorodos:

darbo ir komisiju-grupes-2019-2020