Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA:

Andrius Gradeckas (tėvų atstovas)

Pirmininkas

Giedrė Stanienė (tėvų atstovas)

Narė

Agnė Jankienė (tėvų atstovas)

Narė

Rasa Rotomskienė (tėvų atstovas)

Narė

Virginija Matijošienė (pedagogų deleguota)

Narė

Nijolė Civilkienė ( pedagogų deleguota)

Narė

Fausta Gutauskienė( pedagogų deleguota)

Narė

Daina Dobrovolskienė ( pedagogų deleguota)

Narė

METODINĖ GRUPĖ

Meno pedagogė ( mokytoja metodininkė ) Nijolė Civilkienė Komisijos pirmininkė
Priešmokyklinės grupės pedagogė (ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja ) Virginija Matijošienė Pirmininkės pavaduotoja
Auklėtoja (vyresnioji auklėtoja ) Alina Dijakaitė Sekretorė
Priešmokyklinės grupė pedagogė ( vyresnioji mokytoja) Gražina Raškevičienė Narė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Direktorė Jurga Smulskienė Komisijos pirmininkė
Pavaduotoja ugdymui Fausta Gutauskienė Pirmininkės pavaduotoja
Auklėtoja Virginija Matijošienė Komisijos sekretorė
Auklėtoja Andželika Burokienė Narė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Gražina Raškevičienė Narė
Auklėtoja Nijolė Charčenko Narė
Psichologė Živilė Kraujelė Narė
Logopedė Indrė Stravinskienė Narė
Visuomenė sveikatos specialistė Rūta Mikniūtė Narė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Pavaduotoja ugdymui Fausta Gutauskienė (vadovų antroji kvalifikacinė kategorija)

Komisijos pirmininkė

Meno pedagogė ( mokytoja metodininkė ) Nijolė Civilkienė

Komisijos sekretorė

Priešmokyklinės grupės auklėtoja (ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja ) Virginija Matijošienė

Narė

Auklėtoja Alina Dijakaitė (ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja)

Narė

Rasa Rotomskienė ( lopšelio-darželio tarybos atstovas)

Narė

KŪRYBINĖS GRUPĖS 2017-2018

Norint peržiūrėti kūrybines grupes spausti ant nuorodos:

kurybines-grupes-2017-2018