Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA:

 Vaidotas Meškauskas (tėvų atstovas)

Komisijos pirmininkas

Giedrė Stanienė (tėvų atstovas)

Narė

Indrė Pociūtė (tėvų atstovas)

Narė

Rasa Rotomskienė (tėvų atstovas)

Narė

Anželika Burokienė (pedagogų deleguota)

Narė

Gražina Raškevičienė (pedagogų deleguota)

Narė

Aldona Morkūnienė (pedagogų deleguota)

Narė

Indrė Stravinskienė (pedagogų deleguota)

Narė

METODINĖ GRUPĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (mokytoja metodininkė) Virginija Matijošienė Grupės pirmininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daina Dobrovolskienė (vyr. mokytoja) Pirmininkės pavaduotoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gražina Raškevičienė (vyr. mokytoja) Pirmininkės pavaduotoja
Visi įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai Nariai

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Pavaduotoja ugdymui Fausta Gutauskienė Komisijos pirmininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Matijošienė Pirmininkės pavaduotoja
Socialinė pedagogė Rasa Rybkienė Narė
Auklėtoja Anželika Burokienė Narė
Psichologė Jūratė Nalivaikienė Narė
Logopedė Indrė Stravinskienė Narė
Visuomenė sveikatos specialistė Rūta Mikniūtė Narė
 Sekretorė Ernesta Lukaitė  Sekretorė

   

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Fausta Gutauskienė

Komisijos pirmininkė

Auklėtoja Vaida Burbaitė

Komisijos sekretorė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daina Dobrovolskienė

Narė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Renata Kulienė

Narė

Rasa Rotomskienė (Įstaigos tarybos atstovas)

Narė

KŪRYBINĖS GRUPĖS 2018-2019 MOKSLO METAIS

Norint peržiūrėti kūrybines grupes spausti ant nuorodos:

kurybines-grupes-2018-2019