Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA:

Andrius Gradeckas (tėvų atstovas)

Pirmininkas

Giedrė Stanienė (tėvų atstovas)

Narė

Agnė Jankienė (tėvų atstovas)

Narė

Rasa Rotomskienė (tėvų atstovas)

Narė

Anželika Burokienė (pedagogų deleguota)

Narė

Gražina Raškevičienė ( pedagogų deleguota)

Narė

Aldona Morkūnienė ( pedagogų deleguota)

Narė

Indrė Stravinskienė ( pedagogų deleguota)

Narė

METODINĖ GRUPĖ

Meno pedagogė ( mokytoja metodininkė ) Nijolė Civilkienė Komisijos pirmininkė
Priešmokyklinės grupės pedagogė (ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja ) Virginija Matijošienė Pirmininkės pavaduotoja
Auklėtoja (vyresnioji auklėtoja ) Alina Dijakaitė Sekretorė
Priešmokyklinės grupė pedagogė ( vyresnioji mokytoja) Gražina Raškevičienė Narė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Direktorė Jurga Smulskienė Komisijos pirmininkė
Pavaduotoja ugdymui Fausta Gutauskienė Pirmininkės pavaduotoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Matijošienė Komisijos sekretorė
Auklėtoja Andželika Burokienė Narė
Psichologė Živilė Kraujelė Narė
Logopedė Indrė Stravinskienė Narė
Visuomenė sveikatos specialistė Rūta Mikniūtė Narė

   

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Pavaduotoja ugdymui Fausta Gutauskienė (vadovų antroji kvalifikacinė kategorija)

Komisijos pirmininkė

Meno pedagogė ( mokytoja metodininkė ) Nijolė Civilkienė

Komisijos sekretorė

Priešmokyklinės grupės auklėtoja (ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja ) Virginija Matijošienė

Narė

Auklėtoja Alina Dijakaitė (ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja)

Narė

Rasa Rotomskienė ( lopšelio-darželio tarybos atstovas)

Narė

KŪRYBINĖS GRUPĖS 2018-2019 MOKSLO METAIS

Norint peržiūrėti kūrybines grupes spausti ant nuorodos:

kurybines-grupes-2018-2019