Administracija

PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

Lilija Skulskienė

MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ
Nijolė Civilkienė

LOGOPEDĖ
Indrė Stravinskienė

Sekretorė

SEKRETORĖ

Ernesta Lukaitė

dijana

LOGOPEDĖ

Dijana Brazauskienė

 • Darbo patirtis, tai matytų, regėtų, perskaitytų, girdėtų, darytų ir t.t. potyrių visuma, kuri priimant rimtus sprendimus ar paprastuose veiksmuose, tyliai atlieka savo darbą.

  Pritaikydama savo patirtį siekiu kurti ir turtinti aplinką, kuri orientuota į aktyvią vaikų veiklą, užtikrinti Įstaigos funkcionalumą, bendruomenės narių saugumą, ugdytinių ir darbuotojų poreikių tenkinimą.

 • Esu meninio ugdymo pedagogė. Šį darbą dirbu daugiau kaip 20 metų :). Man svarbu, kad muzikinė veikla darželyje būtų smagi, dinamiška, įvairi, naudinga ir reikalinga augančiam žmogui. 

  Gilindamasi į pažangiausias pasaulio pedagogų sukurtas muzikos teorijas, siekiu savo darbe atrinkti įdomiausius, naudingiausius, patraukliausius muzikinio ugdymo būdus, metodus, formas.

  Esu baigusi J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, VPU universitetą, turiu magistro laipsnį, šeimoje auga 3 vaikai. Esu Vilniaus miesto ikimokyklinio meninio ugdymo tarybos narė.

 • Esu logopedė Indrė Stravinskienė,baigusi logopedijos ir speciliosios pedagogikos bakalauro, socialinio darbuotojo magistro studijas. Turiu patirties su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikučiais. Šiuo metu taisau ir šalinu 63 vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus, mokant taisyklingo garsų tarimo, garsinės žodžių analizės ir sintezės, lavinant rišliąją kalbą, turtinant ir plečiant aktyvųjį žodyną. Rugsėjo mėnesį išsiaiškinu darželio vaikų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.Logopedines pratybas vedu 2-3 kartus per savaitę po 25 minutes individualių ir grupinių užsiėmimų metu.Mokau vaikučius:

  taisyklingai tarti garsus, 

  girdėti ir skirti garsus,

  pažinti raideles,

  kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais, 

  pasakoti,sekti pasakas.

   

  Tel. Nr. 8685 07806

  DARBO LAIKAS

  PIRMADIENIS

  TREČIADIENIS

  KETVIRTADIENIS

  PENKTADIENIS

  8.00 –13.00

  8.00 – 18.00

  8.00 – 13.00

  8.00 – 17.30

  Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

  • Sekretorė Ernesta Lukaitė

   Man atrodo aš pati net negalėčiau geriau apibūdinti savo požiūrio į gyvenimą negu tai padarė Antoine de Saint-Exupéry„maldoje“. Tad aš pasinaudosiu jo žodžiais ir jais pabandysiu pasakyti, kas man yra gyvenimas, ko aš siekiu ir kas aš esu…

   „Įtikink mane, kad svajonės nieko gero neduoda, vis tiek, ar svajočiau apie praeitį, ar apie ateitį. Padėk man kuo geriau atlikti šios dienos darbus ir suvokti, kad svarbiausia valanda yra dabar.

   Apsaugok mane nuo naivaus tikėjimo, kad gyvenime gali viskas klostytis sklandžiai. Padovanok man blaivų suvokimą, kad sunkumai, pralaimėjimai, nesėkmės, klaidos yra neišvengiami gyvenimo priedai, padedantys mums augti ir bręsti.

   Pasiųsk man reikiamos nuovokos, kad pataikyčiau tinkamą akimirką tinkamoj vietoj įteikti gerumo dovanėlę ar su žodžiais ar be jų.
   Išsklaidyk mano baimę pražiopsoti gyvenimą. Duok man ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko man reikia. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno.“