Administracija

DIREKTORĖ
Jurga Smulskienė

PAVADUOTOJA UGDYMUI
Fausta Gutauskienė

PAVADUOTOJA ŪKIUI
Aurelija Staškevičienė

VYR. BUHALTERĖ
Danutė Kazlauskienė

MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ
Nijolė Civilkienė

PSICHOLOGĖ
Živilė Kraujalė

LOGOPEDĖ
Indrė Stravinskienė

Sekretorė

SEKRETORĖ

Ernesta Lukaitė

 • Santariškių lopšelis-darželis – šviesi, šiuolaikiška erdvė, kurioje auga kūrybingi, laisvi ir laimingi vaikai. Čia niekada nepajausime nuobodulio. Darželiui vadovauju nuo 2016 metų pradžios. Esu įgijusi socialinių mokslų bakalauro ir švietimo kokybės vadybos magistro laipsnius, domiuosi užsienio ir Lietuvos švietimo tendencijomis bei ugdymo inovacijomis. Džiaugiuosi mūsų ugdymo įstaigos pedagogais, kurių pašaukimas ir profesinės kompetencijos kuria darželį, kuriame auga nauja Lietuvos karta.

 • DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI FAUSTA GUTAUSKIENĖ

  Yra posakis– užauginti vaiką reikia viso kaimo.

  Vienas mano rūpesčių – drauge su visa bendruomene sukurti puikias sąlygas šiuolaikinio vaiko ugdymui.

  Šių siekių įgyvendinimui turiu didelę pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį. Save priskiriu šiuolaikinių, inovatyvių vadovų tipui.

 • Esu Aurelija Staškevičienė, Santariškių lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.
  Šiose pareigose dirbu nuo 2014 metų lapkričio 10 dienos.

  Esu pabaigusi VGTU Verslo vadybos universitetinių pirmosios pakopos studijų programą ir įgijusi vadybos ir verslo administravimo bakalaurą.

 • Esu įstaigos vyr.buhalterė, turinti aukštajį universitetinį išsilavinimą bei 20 metų darbo patirtį.

  Nuolat dalyvauju kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

 • Esu meninio ugdymo pedagogė. Šį darbą dirbu daugiau kaip 20 metų :). Man svarbu, kad muzikinė veikla darželyje būtų smagi, dinamiška, įvairi, naudinga ir reikalinga augančiam žmogui. 

  Gilindamasi į pažangiausias pasaulio pedagogų sukurtas muzikos teorijas, siekiu savo darbe atrinkti įdomiausius, naudingiausius, patraukliausius muzikinio ugdymo būdus, metodus, formas.

  Esu baigusi J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, VPU universitetą, turiu magistro laipsnį, šeimoje auga 3 vaikai. Esu Vilniaus miesto ikimokyklinio meninio ugdymo tarybos narė.


 • Esu
  Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio psichologė. Lopšelyje-darželyje teikiu psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Gebu būti su vaikais jų patyrimų erdvėje, juos išklausyti, suprasti. Psichologo darbe kūrybiškai panaudoju piešimą, lipdymą, žaidimą smėliu, vandeniu, lėlėmis. Inicijuoju ir dalyvauju įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones, bendradarbiauju su pedagogais, socialiniu pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais) bei dirbu su jais komandoje, sprendžiant ugdytinių problemas. Lopšelyje-darželyje vedu STEP tėvų grupes.

   

  PSICHOLOGĖS ŽIVILĖS KRAUJALĖS DARBO LAIKAS

  Antradienis

  8.00-19.00 val.

  Trečiadienis

  8.00-15.00 val.

  KONSULTACIJŲ TĖVAMS LAIKAS

  Antradienis

  8.00-9.00 val.

  17.00-19.00 val. ( STEP tėvų grupė )

  Trečiadienis

  8.00-9.00 val.

   

  PIETŲ PERTRAUKA 12.00-12.30 val.

 • Esu logopedė Indrė Stravinskienė,baigusi logopedijos ir speciliosios pedagogikos bakalauro, socialinio darbuotojo magistro studijas. Turiu patirties su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikučiais. Šiuo metu taisau ir šalinu 63 vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus, mokant taisyklingo garsų tarimo, garsinės žodžių analizės ir sintezės, lavinant rišliąją kalbą, turtinant ir plečiant aktyvųjį žodyną. Rugsėjo mėnesį išsiaiškinu darželio vaikų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.Logopedines pratybas vedu 2-3 kartus per savaitę po 25 minutes individualių ir grupinių užsiėmimų metu.Mokau vaikučius:

  taisyklingai tarti garsus, 

  girdėti ir skirti garsus,

  pažinti raideles,

  kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais, 

  pasakoti,sekti pasakas.

   

  Tel. Nr. 8685 07806

  DARBO LAIKAS

  PIRMADIENIS

  TREČIADIENIS

  KETVIRTADIENIS

  PENKTADIENIS

  8.00 –13.00

  8.00 – 18.00

  8.00 – 13.00

  8.00 – 17.30

  Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

  • Sekretorė Ernesta Lukaitė

   Man atrodo aš pati net negalėčiau geriau apibūdinti savo požiūrio į gyvenimą negu tai padarė Antoine de Saint-Exupéry„maldoje“. Tad aš pasinaudosiu jo žodžiais ir jais pabandysiu pasakyti, kas man yra gyvenimas, ko aš siekiu ir kas aš esu…

   „Įtikink mane, kad svajonės nieko gero neduoda, vis tiek, ar svajočiau apie praeitį, ar apie ateitį. Padėk man kuo geriau atlikti šios dienos darbus ir suvokti, kad svarbiausia valanda yra dabar.

   Apsaugok mane nuo naivaus tikėjimo, kad gyvenime gali viskas klostytis sklandžiai. Padovanok man blaivų suvokimą, kad sunkumai, pralaimėjimai, nesėkmės, klaidos yra neišvengiami gyvenimo priedai, padedantys mums augti ir bręsti.

   Pasiųsk man reikiamos nuovokos, kad pataikyčiau tinkamą akimirką tinkamoj vietoj įteikti gerumo dovanėlę ar su žodžiais ar be jų.
   Išsklaidyk mano baimę pražiopsoti gyvenimą. Duok man ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko man reikia. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno.“