Vaikų maitinimas

Vaikų maitinimo tvarka

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

aprasoisakymas_adoc

Maistas kasdien gaminamas įstaigos virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maisto produktus įstaigai tiekia: UAB MAISTULIS, UAB „Sotėja“, UAB „Laragis“.

Vykdomos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“  programos. Programomis siekiama pagerinti ugdytinių mitybą, ugdyti pieno ir pieno produktų bei vaisių vartojimo įpročius.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti darželio perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Tėvai su savaitės valgiaraščiu gali susipažinti elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ bei grupių stenduose.

2018 m. spalio 2 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti 15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai:

valgiarastis