KARJERA

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu,

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020 m. kovo 27 d. paskelbė konkursą į Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio direktoriaus pareigas.

Pretendentų atrankos diena 2020 m. rugpjūčio 25 d.

Aktuali informacija norintiems dalyvauti konkurse – paspaudus nuorodą:

https://vilnius.lt/lt/personalas-ir-teise/karjera/darbo-skelbimas/?id=5881

Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje reikalinga auklėtojos padėjėja darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais 1,0 etatu.

Daugiau informacijos:http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/05/Auklėtojo-padėjėjas-su-spec..pdf