Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 įsak. Nr. V-1615 http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/08/SAM-Isak-del-sveikatos-patikrinimu.pdf). Kitais atvejais, naujai…

Dalinamės informacija dėl pasikeitimų nuo š. m. birželio 17 d., tai 2020 m. birželio 16 d. Operacijų vadovo sprendimas Nr. 1487 http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/06/VESOC-sprendimas-V-1487-2020.06.17.pdf ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijos http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/06/Atmaujintos-rekomendacijos-nuo-birzelio-17-d_.pdf

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą  ar pagal pradinio…

Dalinamės informacija, kuria vadovaujantis organizuojamas ugdymas Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje nuo š. m. gegužės 18 d. Tai LR sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas: http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/05/DĖL-IKIMOKYKLINIO-IR-PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-ORGANIZAVIMO-BŪTINŲ-SĄLYGŲ-V-1116.pdf Ir Vilniaus miesto savivaldybės parengto rekomendacijos: http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/05/Rekomendacijos-del-vaiku-ugdymo-nuo-05.18-pilnos-002.docx

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras parengė informacinę-metodinę medžiagą, skirtą ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams). Visa informacinė-metodinė medžiaga orientuota į skirtingas sveikatos ugdymo temas: sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, higienos įgūdžius bei emocinę sveikatą. Viskas patalpinta Biuro sukurtame…

Dar daugiau dovanų!

Dar viena savaitė Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje nepraeina be malonių staigmenų ir dovanų. Dėkojame DS Smith, Packaging Division, Lithuania už padovanotą džiaugsmą mūsų darželio vaikams! 🙂