Vizija, Misija, Vertybės

VIZIJA:
Saugi, moderni ir nuolat besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko poreikius bei atskleidžia unikalius vaiko gebėjimus.

MISIJA:
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės ir Santariškių bendruomenės poreikius atitinkančias ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio (1,5 – 6 metų vaikams) ugdymo paslaugas.

PRIORITETAI:

● Ugdymo ir socialinių paslaugų kokybė;

● Besimokančios organizacijos ugdymas, bendrų susitarimų siekis;

● Naujų ugdymosi aplinkų kūrimas ir turtinimas.

MŪSŲ KOMANDOS VERTYBĖS:

● Bendri tikslai
● Asmeninė atsakomybė
● Pagarba
● Dialogas
● Pasitikėjimas