Riešutukai

Auklėtojos: Violeta Aukštikalnienė ir Loreta Gušauskienė

Auklėtojos padėjėja: Vijolė Periokienė

Priešmokyklinio ugdymo tikslas-atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

VISĄ DIENĄ NUO PAT RYTO

DIRBT  VAIKAI VISI KETINA.

PAREIGAS IŠSIDALINA.

SUSITVARKO PO DARBŲ.

IR VĖL GRUPĖJE ŠVARU.

JEI KAM NUOTAIKA BLOGA,

JIE UŽJAUS, PAGUOS BET KĄ.

GERA GRUPĖJE PAS MUS ,

ŠYPSENŲ VEIDUOS NETRŪKS.

Amžius : 6 - 7 metų vaikai
Darbo laikas 7:00 - 18:00

Class Start