2020 m. lapkričio 20 d. Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje vyko nuotolinė Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Gamtosauga vaiko akimis“, kurią moderavo įstaigos l.e.p. direktorė Asta Januškevičiūtė. Konferencija organizuota įgyvendinant visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mažieji gamtos saugotojai“, kuris finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2020 metų specialiosios programos lėšų. Projektas buvo įgyvendintas bendradarbiaujant kartu su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu, Vilniaus lopšeliu-darželiu ,,Pakalnutė“ bei Vilniaus lopšeliu-darželiu ,,Lazdynėlis“. Konferencijos tikslas – bendradarbiaujant su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis dalintis aplinkosaugos gerąja patirtimi, siekiant formuoti aplinkai draugišką visuomenės požiūrį; pasidalinti idėjomis ir patirtimi, kuriant edukacines erdves vaikų gamtamokslinei patirčiai bei aplinkosauginiam švietimui plėtoti. Džiaugiamės, kad renginys sulaukė ikimokyklinių įstaigų mokytojų (daugiau nei 80) susidomėjimo. Konferencijoje sveikinimo žodį bei mokslinį pranešimą skaitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, docentė Ona Motiejūnaitė. Pranešimus paruošė ir pristatė Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Lazdynėlis“, „Pakalnutė“, „Pilaitukas“, „Žiedas“, „Justinukas“, „Šnekutis“, „Pušynėlis“, „Pagrandukas“, „Liepsnelė“ ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai. Konferencijoje išklausyta 16 žodinių pranešimų, susipažinta su 3 stendinių pranešimų medžiaga ir 2 video pranešimais. Konferencijos metu buvo pristatytos įstaigų vykdomos veiklos ugdant vaikų ekologinę savimonę: aplinkos pažinimo edukacijos gamtoje, edukacinių erdvių kūrimas įstaigos aplinkoje, kūrybinės dirbtuvės, stebėjimo bei tyrinėjimo veiklos, parodos, talkos, pristatyti kiti su gamtosaugos tema įgyvendinti projektai.  Turėjome galimybę išgirsti ir pamatyti, kokie kūrybiški ir motyvuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, siekiantys vaikams atskleisti veiklos gamtoje įdomybes, skatindami patirti atradimo džiaugsmą, padėdami pažinti, pajusti ir pamilti supančią aplinką, ugdydami pagarbą gyvybei, aplinkai draugišką gyvenimo būdą, gamtos saugojimo prasmę ir būtinybę.

Tags: